WSPARCIE PRZY KONTROLI UODO

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie potwierdzone wielokrotnie w kontrolach GIODO a teraz z UODO u naszych klientów oraz poprzez stosowne certyfikaty kompetencji zawodowych. Mamy za sobą skuteczne wsparcie naszych Klientów w wielu (obecnie w 39) kontrolach UODO (dotychczas GIODO).

Oferujemy wsparcie Państwa w przypadku kontroli UODO.

Możemy pomóc:

 • od momentu otrzymania informacji o planowanej kontroli – przygotowanie do sprawnego wykazania zgodności (dokumentów, praktyk i zabezpieczeń) z przepisami w tym RODO; przygotowanie pracowników Podmiotu do kontroli ,
 • w czasie kontroli – poprzez czuwanie nad składaniem wyjaśnień i w razie potrzeby pomoc w interpretacji zapisów, zdarzeń, praktyk tak, aby wspierały Państwa firmę,
 • po kontroli – w przygotowaniu odpowiedzi na pisma urzędu, w sprawnym wdrażaniu zabezpieczeń, usuwaniu niedociągnięć, tak aby końcowy raport w miarę możliwości nie zawierał zarzutów skierowanych przeciwko Państwa firmie.

Pomoc nasza obejmuje m.in.:

 • formalny audyt lub tylko weryfikację przetwarzania danych osobowych i dokumentacji oraz wydanie zaleceń
 • prowadzenie projektu dostosowania firmy do spełnienia wymagań RODO, gdy z jakiś powodów Państwo spodziewacie się kontroli,
 • zweryfikowanie i uporządkowanie aspektów prawnych, technicznych i organizacyjnych przetwarzania danych osobowych w tym objętych zakresem kontroli,
 • Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników. Kadry kierowniczej i audytorów
 • przygotowanie pracowników Podmiotu do kontroli, w formie indywidualnych spotkań lub warsztatów dla poszczególnych zespołów (np. sprzedaży, Biura obsługi Klienta, Marketingu itp.)
 • wsparcie Podmiotu w trakcie kontroli UODO (np. w charakterze pełnomocnika lub doradcy osoby udzielającej wyjaśnień).

W charakterze wsparcia możemy skierować na okres świadczenia usługi:

 • eksperta w obszarze przetwarzania danych z praktycznym doświadczeniem w tym obszarze od początku obowiązywania ochrony danych osobowych w Polsce,
 • certyfikowanego audytora i menadżera bezpieczeństwa informacji z identycznym okresem praktyki w obszarach związanych z ewentualną kontrolą prowadzoną przez urząd Nadzorczy,
 • specjalistów praktyków w obszarze objętym kontrolą.