Weryfikacja stopnia dostosowania Państwa Podmiotu do RODO

RODO nakłada na Podmioty wiele obowiązków. RODO zmienia podejście do przetwarzania i ochrony danych osobowych. Kładzie bardzo duży nacisk na przestrzeganie praw osób, których dane są przetwarzane. Zadaniem Podmiotu jest zweryfikowanie, czy Podmiot jest przygotowana na funkcjonujące już RODO. Czy podmiot jest w stanie wykazać spełnienie warunków i przestrzeganie zasad określonych przez RODO.

Oferujemy sprawdzenie poprzez audyt poziomu wdrożenia RODO, weryfikacji czy działające procedury zapewniają wykazanie spełnienia przez Podmiot warunków i zasad określonych w RODO , w tym wykazanie – rozliczalność.

§ § § § § §

Zastanawiasz się, czy audyt ochrony danych osobowych jest potrzebny w Twoim Podmiocie? Audyt powinien być wykonany gdy:

  • Audyt był / nie był ostatnio wykonywany
  • Przetwarzasz szczególne kategorie danych osobowych lub duże ilości danych osobowych.
  • Twoja działalność zawsze lub prawie zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
  • Masz podwykonawców (zlecasz działania związane z przetwarzaniem danych osobowych)
  • Korzystasz z systemów informatycznych, które wykorzystują rozwiązania chmurowe
  • Realizujesz większe akcje marketingowe, konkursy
  • Nie masz pewności, że właściwie przetwarzasz dane osobowe