Usługi z Zakresu Implementacji Standardów

Wsparcie Podmiotu przy implementacji standardów są usługami z zakresu wsparcia biznesu mającego na celu wdrożenie najlepszych praktyk z zakresu zarządzania i otrzymanie stosownych certyfikatów potwierdzających ten fakt.

Wspieramy Podmioty w implementacja standardów:

  • zarządzania firmą –Corporate Governance – standard COSO
  • zarządzania bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 – System zarządzania bezpieczeństwem informacji
  • zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000, PN ISO/IEC 27005
  • zarządzania jakością ISO/IEC 9001 – System zarządzania jakością
  • zarządzanie technologią informatyczną ITIL, COBIT

Przygotowanie do certyfikacji ISO lub utrzymania certyfikacji.

Wdrożenie podstaw zarządzania opartego o COSO wymaganego przez SOX (Sarbanes-Oxley Act) oraz przez europejski odpowiednik SOX (dyrektywa Unii Europejskiej).