Usługi w Zakresie Zarządzania Ryzykiem

Oferujemy Państwu unikalną usługę kompleksowej obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem w sposób zapewniający:

 • integrację zarządzania ryzykiem biznesowym z ryzykiem bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych) w holistyczny model procesowego zarządzania ryzykiem, 
 • dostarczenie na potrzeby poszczególnych etapów wdrożenia potrzebnej wiedzy, narzędzi i usług konsultacyjnych pozwalających zrealizować dany etap przez pracowników Podmiotu przy minimalnym koniecznym ich zaangażowaniu oraz przy zapewnieniu unifikacji w skali Podmiotu dokumentów i definicji pojęć używanych przy ich przygotowaniu,
 • zachowanie zasady wiedzy koniecznej (Need to Know) tzn. minimalizacji wiedzy przekazanej na zewnątrz o poufnych aspektach Zarządzania Ryzykiem w Podmiocie oraz minimalizacji ryzyka związanego z udziałem w tych przedsięwzięciach osób z poza Podmiotu,
 • zachowanie kontroli Podmiotu nad informacjami, procesem i dokumentacją,
 • możliwość przeprowadzenia bez udziału podmiotów zewnętrznych aktualizacji dokumentów, planów oraz informacji o ryzykach i kluczowych aspektach procesu,
 • zaangażowanie pracowników Podmiotu i sprawny przebieg procesu.

Zakres świadczonej obsługi uzależniamy jest od Państwa zapotrzebowania i może objąć między innymi:

 • Analizę, ocena ryzyka, przygotowanie modelu ryzyk i propozycji struktury zarządzania ryzykiem, tworzenie mapy ryzyk lub współdziałanie z pracownikami w tworzeniu mapy ryzyka
 • Ujednolicenie i usystematyzowanie zarządzania ryzykiem
 • Przeprowadzenie audytów, konsultacji i opracowań koncepcyjnych z obszaru doskonalenia i zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwem informacji
 • Przeprowadzanie audytów i doraźnych ocen ryzyka w obszarach wskazanych przez Klienta.
 • Wdrożenie oprogramowania do zarządzania ryzykiem w oparciu o model ryzyka
 • Wdrożenie kompleksowego Zarządzania Ryzykiem w oparciu o ISO
 • Wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie ryzykiem w Podmiocie.