Szkolenia zdalne z RODO dla osób zatrudnionych oraz np.: z elementów bezpieczeństwa informacji i wymogami sektorowymi

Zapraszamy na szkolenia On-Line (przez Internet) z ochrony danych z elementami bezpieczeństwa informacji. Przepisy RODO wymagają, aby wszyscy pracownicy byli przeszkoleni i znali przepisy w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dobre praktyki i wymóg nadzoru w praktyce wymusza obowiązek szkolenia pracowników z wymogów ochrony danych i bezpieczeństwa informacji raz do roku.

Udostępnienie pracownikom szkolenie On-Line może być dowodem dołożenia przez pracodawcę należytej staranności, a pracownik pozwoli łatwo i szybko przyswoić sobie potrzebną wiedzę i uzyskać zaświadczenie przeszkolenia i zdania testu przyswojenia wiedzy z tego obszaru. Dodatkowym atutem takich szkoleń jest brak kosztów delegacji, możliwość szkolenia pracowników w dowolnym czasie (np. zaraz po zatrudnieniu) oraz zewnętrzne zaświadczenie, potwierdzającą przyswojenie wiedzy przez pracowników.

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, którzy zastanawiali się jak skutecznie i oszczędnie zapoznać pracowników z tym obszarem stworzyliśmy ofertę szkoleń przez Internet. Nasze szkolenie jest przystępne i aktualizowane na bieżąco stosownie do zmieniających się przepisów prawa i technologii.
Szkolenia ODO przez Internet jest szkoleniem kierowanym do wszystkich, którzy mają obowiązek lub chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zasad przetwarzania danych i bezpieczeństwa informacji. Na życzenie naszych klientów, którzy chcą przeszkolić większe grupy pracowników przygotowujemy też szkolenia dostosowane do ich potrzeb, także z innych obszarów. 

Każde szkolenie kończy się egzaminem ze znajomości treści objętych szkoleniem. Jest to test jednokrotnego wyboru. Test składa się z 10 pytań. Zaświadczenie o odbytym szkoleniu otrzymują osoby, które odpowiedzą poprawnie na 7 z 10 pytań wybranych losowo z puli ponad 100 pytań.

Na prośbę klienta możemy dodać rozdziały omawiające problemy charakterystyczne dla danej branży oraz zmienić liczbę pytań w teście. 

Nie musisz już szukać. Wystarczy, że skontaktujesz się i poprosisz o ofertę.

Numer: 605651763

Adres e-mail: szkolenia@globinfosec.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania!