RODO, wdrożenie i zapewnienie rozliczalności i Odpowiedzialność Podmiotów. Uprawnienia kontrolne UODO

Za zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych trudno nadążyć nawet osobom odpowiadającym za ten obszar. Pomagamy w tym organizując szkolenia i warsztaty.

Jak więc zorientować się w gąszczu przepisów? Co zrobić aby nie narazić się na grzywnę, proces, a najlepiej w ogóle uniknąć kontroli? Jak odpowiedzieć na pytania, które stawiają przed nami zmiany?

RODO zmienia podejście do przetwarzania danych osobowych, w szczególności:

 • Nakłada nowe obowiązki na administratora (Podmiot).
 • Zmienia podejście do prowadzenia dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych,
 • Zmienia podejście do prowadzenia kontroli urzędu UODO w podmiotach,
 • Wprowadza możliwość nakładania kar
 • Wymusza gromadzenie dowodów na spełnienie zawartym w RODO wymogów i sprawowanie kontroli nad tym obszarem.
 • Wprowadza nowe definicje i pojęcia (np. pseudonimizacja)
 • Określa zasady pozyskiwanie zgód od małoletnich
 • Określa zasady profilowania
 • Wprowadza nowe prawo do bycia zapomnianym
 • Wprowadza nowe prawo do przenoszenia danych
 • Nakłada obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych
 • Nakłada wymóg dokonania oceny stopnia naruszenia
 • Nakłada wymóg przeprowadzenia analiza ryzyka (dokonanie oceny skutków dla ochrony danych)
 • Nakłada wymóg przeprowadzania testu równowagi (ocena prawnie uzasadnionego interesu)
 • Zmienia zakres zadań inspektora ochrony danych (IOD)
 • Uprawnienia organu nadzorczego UODO
 • Warunki nakładania kar pieniężnych
 • Roszczenia osób

W trakcie szkoleń przybliżamy odpowiedzialność podmiotów za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Przeprowadzanie testu równowagi (ocena prawnie uzasadnionego interesu)

Konieczność przeprowadzenia oceny prawnie uzasadnionego interesu wynika z art. 6 ust. 1 lit (f) i motywu 47 RODO.

Na szkoleniu jest omawiany formularz testu równowagi, który został opracowany na podstawie wytycznych zawartych w opinii Grupy Roboczej Art. 29 – opinia 06/2014 w sprawie pojęcia uzasadnionych interesów administratora danych zawartego w art. 7 dyrektywy 95/46/WE, przyjętej w dniu 9 kwietnia 2014 r.

Ocena prawnie uzasadnionego interesu oznacza, że realizowane cele są zgodne z prawem i nie godzą w interesy, prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

W obszarze RODO zapraszamy na szkolenia o tematyce:

więcej -Terminy Szkoleń