Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CISA, CISM, CGEIT, CRISC

Dołącz do światowej grupy uznanych profesjonalistów. Uzyskaj uznawane w całym świecie poświadczenie swojego profesjonalizmu w zakresie audytu systemów informatycznych, czy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiadanie certyfikatu audytorskiego (np. CISA) czy menadżerskiego (np. CISM, CRISC, CGEIT) daje korzyści osobie i firmie w której ta osoba pracuje. Jest uznanym w Polsce, Unii Europejskiej, USA i na całym świecie certyfikatem kompetencji zawodowych i etycznych w zakresie audytu systemów informatycznych czy zarządzania bezpieczeństwem informacji. W szczególności w Polsce daje uprawnienia do przeprowadzania kontroli w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dołącz do światowej grupy uznanych profesjonalistów. Uzyskaj poświadczenie swojego profesjonalizmu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiadanie certyfikatu CISM daje korzyści osobie i firmie w której ta osoba pracuje. Jest uznanym w Polsce, Unii Europejskiej, USA i na całym świecie certyfikatem kompetencji zawodowych i etycznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Przygotowanie do egzaminu odbywa się w małych grupach. Jest to cztery dwudniowe spotkania (wyjątkowo mogą być to spotkania sobotnio-niedzielne) w odstępnie cotygodniowym.

Mamy 80% zdawalność egzaminu wśród osób, które ukończyły przygotowanie do egzaminu.

Zapraszamy do udziału w:

 

 

więcej -Terminy Szkoleń