Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Global Information Security Sp. z o.o. (dalej GIS) z siedzibą w Wołominie ul. Królowej Jadwigi 7/16.

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy lub wypełnionym formularzem udziału w szkoleniu mogą być przetwarzane w następujących celach (cel przetwarzania jest uzależniony od rodzaju umowy):

 1. związanych z zawarciem i realizacją umowy (świadczenia usług), w tym konferencji i szkoleń;
 2. sprzedaży produktów i usług oferowanych przez GIS;
 3. prowadzenie rekrutacji;
 4. rozpatrywanie wniosków;
 5. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i statystyk
 6. dochodzenia roszczeń lub odszkodowań;
 7. archiwizacji;
 8. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski;
 9. udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 10. związanych z zatrudnieniem;
 11. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. udzielona zgoda
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
 5. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią
 6. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez GIS działaniami realizowanymi w imieniu GIS;
 2. firmom pocztowym lub kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
 3. nabywcom wierzytelności, którym GIS zbył przysługujące należności;
 4. kancelariom prawnym, którym GIS zlecił np. prowadzenie postępowania;
 5. bankom;
 6. Urzędom Skarbowym;
 7. ZUS;
 8. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. otrzymanie pisma informującego o wycofaniu zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych;
 2. okres na jaki została udzielona zgoda;
 3. przepisy prawa, które mogą obligować GIS do przetwarzania danych przez określny czas (np. Kodeks Pracy – prowadzenie akt osobowych; Kodeks Cywilny – przedawnienie roszczeń);
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów GIS (administratora danych).

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez GIS, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

GIS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynkę gis@gloginfosec.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Zasady przetwarzania danych

Global Information Security Sp. z o.o. (dalej GIS) przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

GIS zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych (6×6).

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 1. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”
 2. „ograniczenie celu”,
 3. „minimalizacja danych”,
 4. „prawidłowość”,
 5. „ograniczenie przechowywania”,
 6. „integralność i poufność”.
 7. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:
 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez GIS jak i podmioty trzecie, z którymi GIS współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez GIS.

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem

Administratorem Państwa danych osobowych jest Global Information Security Sp. z o.o. (dalej GIS) z siedzibą w Wołominie ul. Królowej Jadwigi 7/16.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów GIS będą przetwarzane w następujących celach:

 1. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 2. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 3. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 4. archiwizacji;
 5. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na GIS.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować GIS do przetwarzania danych przez określny czas,
 2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów GIS (administratora danych),
 3. okres na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Posiadasz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
 6. przeniesienia Państwa danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, GIS w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez GIS, masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem “Dane osobowe” lub na skrzynkę gis@gloginfosec.pl.

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do “zapamiętania” poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • Rejestrowania preferencji użytkowników – przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji- Internet Explorer

Więcej informacji- Chrome

Więcej informacji- Firefox

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).