PORADY, ANALIZY, OPINIE

Przygotowujemy na zlecenie Podmiotu analizy, opinie związane z wszystkimi obszarami, w których posiadamy kompetencje. Opinie i analizy uwzględniają zawsze specyfikę działalności biznesowej Podmiotu, standardy, normy i najlepsze praktyki z wszystkich obszarów objętych zakresem naszych usług (w tym obszarów objętych uznanymi międzynarodowymi certyfikatami kompetencji zawodowych).

Na życzenie Podmiotu jesteśmy gotowi bronić poglądów zawartych w naszych opiniach w bezpośredniej konfrontacji z organami kontrolującymi, podczas kontroli, w postępowaniu odwoławczym lub przed sądami.


Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszej porady, zamówić opinię lub analizę, prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres: porady@globinfosec.pl.