Poznaj naszą ofertę:

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą dotyczącą wsparcia Podmiotów w zakresie:

 • Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji . Więcej
 • Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych -RODO Więcej
 • Doradztwo w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych . Więcej
 • Zarządzania Jakością
 • Zarządzania Ryzykiem. Więcej
 • Przygotowania dokumentacji wymaganej przez RODO zgodnej z przepisami szczególnymi oraz branżowymi. Więcej
 • Weryfikacja stopnia dostosowania Podmiotów do RODO. Więcej
 • Pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Więcej
 • Wsparcie przy kontroli oraz postępowaniach prowadzonych przez PUODO. Więcej
 • Porady, analizy, opinie. Więcej
 • Szkolenia, warsztaty otwarte i zamknięte oraz konferencje. Więcej
 • Certyfikacji. Więcej
 • Implementacja standardów (w tym ISO, ITIL, COBIT, COSO). Więcej
 • Wdrożenia Systemu HPMS Więcej