Nasz zespół

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, z ponad 20 letnim doświadczeniem naszych ekspertów. Zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji. Weryfikujemy, czy Podmioty są dostosowane do RODO oraz wspieramy Podmioty we wdrożeniu RODO. Przygotowujemy Podmioty do uzyskania certyfikatu ISO w zakresie bezpieczeństwa jak i jakości.

Zatrudniamy wyłącznie pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W naszym gronie są osoby stowarzyszone w Stowarzyszeniu ds. Audytu i Kontroli Systemów informatycznych, Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych. Charakteryzuje nas świetne wykształcenie. Nasi specjaliści ukończyli nie tylko studia magisterskie czy podyplomowe na najlepszych polskich uczelniach: UW, PW, UJ, ale również posiadają doświadczenie i bezcenne umiejętności praktyczne.

Nasi pracownicy zdobyli szereg doświadczeń zawodowych dzięki codziennej, kilkunastoletniej pracy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji – ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, a także pracy w środowisku akademickim. Nasze kwalifikacje potwierdzają liczne certyfikaty, szereg ukończonych szkoleń, seminariów, a nawet udział w prestiżowych konferencjach naukowych.

Nasi pracownicy posiadają certyfikaty:

 • CISM (Certified Information Security Manager) – Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji wydany przez ISACA,
 • CISA (Certified Information Systems Auditor) – Certyfikowany Audytor Systemów Informacyjnych wydany przez ISACA,
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) – Certyfikowany Menadżer IT w skali korporacji)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) – Certyfikowany w Ryzyku i Kontroli Systemów Informatycznych.

Tworzymy profesjonalny, doskonale skoordynowany zespół specjalistów w wybranych dziedzinach biznesu, technologii, zarządzania i prawa.

NASZ ZESPÓŁ:

Barbara Pióro

Prezes Zarządu Global Information Security Sp. z o.o., Ekspert ds. Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. W latach 1999-2006 r. pracowała w Polkomtel Sp. z o.o. (Plus GSM) zajmując się zagadnieniami prawymi i technicznymi przetwarzania danych osobowych oraz informacji chronionych. Ukończyła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe „Prawo Internetu” na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

W roku 2001 i 2004 brała udział w spotkaniach i w posiedzeniach komisji sejmowej dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. W 2008 roku brała udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto uczestniczyła w pracach Koalicji na Rzecz Rzetelności Obrotu Gospodarczego działającej przy Związku Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów w zakresie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego i ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Twórca narzędzia informatycznego dla administratorów (Podmiotów) i Inspektorów Ochrony Danych – systemu HPMS (Holistic Privacy Management System), który wspiera zarządzanie wiedzą przetwarzania danych osobowych. System HPMS umożliwia zarządzanie, nadzór i monitoring informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. HPMS został stworzony, aby umożliwić łatwe i szybkie tworzenie oraz utrzymywanie aktualizacji dokumentacji wymaganej prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Marek Pióro

Z-ca Prezes ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem, Audytor

Posiada uznane na całym świecie certyfikaty kompetencji zawodowych wydane przez ISACA:

 • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych)
 • CISM (Certyfikowany Menadżer Bezpieczeństwa Informacji),
 • CGEIT (Certyfikowany Menadżer IT korporacji)
 • CRISC (Certyfikowany w Ryzyku i Kontroli Systemów Informatycznych)

Uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Normalizacji w podkomisji Komisji technicznej nr 182 ds. ISMS (przygotowującej normę PN-ISO/IEC 27001:2007 „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”.

Jest członkiem:

 • ISACA (Information Systems Audit and Control Association). 
 • OWASP (Open Web Application Security Project)


Posiada doświadczenie:

 • na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji 
 • w obszarze ochrony danych osobowych,
 • w pracy w firmie integrator IT, telekomunikacyjnej i konsultingowej

Uczestniczył w projektach z obszaru Kontroli wewnętrznej, Zarządzania Ryzykiem IT i wdrożeniami zarządzania ryzykiem i audytem firmy, wymagań prawa oraz IT Governance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luiza Działowska

Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, Trener

Posiada doświadczenie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wspiera klientów instytucjonalnych i biznesowych w zakresie systemu ochrony danych osobowych, prawnych i umownych wymogów bezpieczeństwa informacji i tajemnicy telekomunikacyjnej.

 

Jest doświadczonym trenerem w zakresie zapewnienia zgodności firmy z wymogami ochrony danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, oraz osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów ochrony danych osobowych i tworzenia dokumentacji wymaganej prawem, jak w zakresie sposobów realizacji marketingu w sposób zgodny z prawem oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych do przetwarzania danych osobowych.

Maksymilian Pióro

niezależny audytor