Lista organizowanych szkoleń

Szkolenia odbywają się pod warunkiem, że na dany termin zgłosi się wymagana liczba uczestników (minimalna liczebność grupy 6 osób).

 1. A.01 – Mity RODO – Na czym robią Was … w trąbę Na czym menadżerów wprowadzają w błąd obce firmy i pracownicy odpowiedzialni za obszar związany z RODO? Obrona interesu firmy– szkolenie dla właścicieli firm ( pobranie agendy ) ; (formularz uczestnictwa)
 2. A.02 – Norma ISO/IEC 27701 PIMS System Zarządzania Danymi Osobowymi – możliwość certyfikacji, co daje certyfikacja. (Napisz do Nas – jeśli jesteś zainteresowana/y )
 3. A.03 – Ocena stopnia wdrożenia RODO – Jak sprawdzić jakość wdrożenia RODO w podmiocie – szkolenie dla menadżerów i IOD – szkolenie (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 4. A.04 – DPIA i zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych – praktyczne warsztaty dla IOD(pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 5. A.05 – Dokonywanie oceny stopnia naruszenia wg. ENISA – praktyczne warsztaty dla IOD (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 6. A.06 – Kiedy zgłaszać naruszenie i kiedy informować o nim osoby – praktyczna metodyka szacowania stopnia naruszenia wg. ENISA – warsztaty (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 7. A.07 – Przeprowadzanie testu równowagi (ocena prawnie uzasadnionego interesu) – praktyczne warsztaty dla IOD (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 8. A.08 – Odpowiedzialność kadry zarządzającej za nie wdrożenie RODO, za co ponosi odpowiedzialność Podmiot, a za co IOD – szkolenie dla menadżerów (Napisz do Nas – jeśli jesteś zainteresowana/y )
 9. A.09 – Pełnienie funkcji IOD – szkolenie jednodniowe – (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 10. A.10 – Akademia IOD –Praktyczne warsztaty pełnienia funkcji IOD – 7 jednodniowych zjazdów (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 11. A.11 – Analiza ryzyka w biznesie – praktyczne metody szacowania wartości ryzyka (Napisz do Nas – jeśli jesteś zainteresowana/y )
 12. A.12 – Dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych – Dokumentacja systemu zarządzania danymi osobowymi zgodna z RODO – szkolenie (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 13. A.13 – Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CISA (Certified Information Systems Auditor) – 4 dwudniowe zjazdy (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 14. A.14 – Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CISM (Certified Information Security Manager) – 4 dwudniowe zjazdy (pobranie agendy) ; (formularz uczestnictwa)
 15. A.15 – Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CGEIT (Certified Information Systems Auditor) – 64 godziny (Napisz do Nas – jeśli jesteś zainteresowana/y )
 16. A.16 – Przygotowanie do egzaminu na certyfikat CRISC (Certified Information Systems Auditor) – 64 godziny (Napisz do Nas – jeśli jesteś zainteresowana/y )

Wypełnione oraz zeskanowane formularze zgłoszeń prosimy wysyłać : szkolenia@globinfosec.pl

więcej -Terminy Szkoleń