Kontakt

Adres:

Global Information Security Sp. z o.o.
ul. Kopernika 3
05-200 Wołomin

Telefony: Stacjonarny: (022) 465 86 85
Fax: (022) 406 19 85
Komórkowy: 605651763

Adresy email:gis@globinfosec.pl

KRS

Numer KRS: 0000254640
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 1251382695

REGON 140516844