Nasi Specjaliści


Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się, ale już niezwykle doświadczoną firmą zajmującą się szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji. Zatrudniamy wyłącznie pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W naszym gronie są osoby stowarzyszone w Krajowej Izbie Gospodarczej Biznesu, w Stowarzyszeniu ds. Audytu i Kontroli Systemów informatycznych, Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych. Charakteryzuje nas świetne wykształcenie. Ukończyliśmy z wyróżnieniem nie tylko studia magisterskie na najlepszych polskich uczelniach: UW, PW, UJ oraz UKSW, ale również posiadamy doświadczenie i bezcenne umiejętności praktyczne.

Nasi pracownicy zdobyli szereg doświadczeń zawodowych dzięki codziennej, kilkuletniej pracy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji - ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, a także pracy w środowisku akademickim. Nasze kwalifikacje potwierdzają liczne certyfikaty, szereg ukończonych szkoleń, seminariów, a nawet prestiżowych konferencji naukowych.

Nasi pracownicy posiadają certyfikaty:

 • CISM (Certified Information Security Manager) – Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji wydany przez ISACA,
 • CISA (Certified Information Systems Auditor) – Certyfikowany Audytor Systemów Informacyjnych wydany przez ISACA,
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) – Certyfikowany Menadżer IT w skali korporacji)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) – Certyfikowany w Ryzyku i Kontroli Systemów Informatycznych.
 • Certyfikat ABI, wydany przez KerberosTworzymy profesjonalny, doskonale skoordynowany zespół specjalistów w wybranych dziedzinach biznesu, technologii, zarządzania i prawa. Ich kompetencje są utrzymywane na wysokim poziomie poprzez:

 • Rozwiązywanie problemów klientów,
 • Uczestnictwo w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Utrzymywanie zgodności z wymogami Zasad Ustawicznego Kształcenia (CISA and CISM Continuing Professional Education Policy),
 • Członkostwo w:
  • ISACA - Information Systems Audit and Control Association (www.isaca.org),
  • Stowarzyszenie ABI – Prezes GIS w latach 2007 – 2010 była wiceprezesem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.


NASZ ZESPÓŁ:


Barbara Pióro – Prezes Zarządu Global Information Security Sp. z o.o., Ekspert ds. Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. W latach 1999-2006 r. pracowała w Polkomtel SA (Plus GSM) zajmując się zagadnieniami prawymi i technicznymi przetwarzania danych osobowych oraz informacji chronionych. Ukończyła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe „Prawo Internetu” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2001 i 2004 brała udział w spotkaniach i w posiedzeniach komisji sejmowej dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. W 2008 roku brała udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto uczestniczyła w pracach Koalicji na Rzecz Rzetelności Obrotu Gospodarczego działającej przy Związku Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów w zakresie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego i ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Twórca narzędzia informatycznego dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i administratorów danych – systemu HPMS (Holistic Privacy Management System), który wspiera zarządzanie wiedzą przetwarzania danych osobowych. System HPMS umożliwiające zarządzanie, nadzór i monitoring informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. HPMS został stworzony, aby umożliwić łatwe i szybkie tworzenie oraz utrzymywanie aktualizacji dokumentacji wymaganej prawem z zakresu ochrony danych osobowych.


Marek Pióro – Z-ca Prezes ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem, Audytor

Posiada uznane na całym świecie certyfikaty kompetencji zawodowych wydane przez ISACA:

 • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych)
 • CISM (Certyfikowany Menadżer Bezpieczeństwa Informacji),
 • CGEIT (Certyfikowany Menadżer IT korporacji)
 • CRISC (Certyfikowany w Ryzyku i Kontroli Systemów Informatycznych)

Uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Normalizacji w podkomisji Komisji technicznej nr 182 ds. ISMS (przygotowującej normę PN-ISO/IEC 27001:2007 „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”.

Jest członkiem:

 • ISACA (Information Systems Audit and Control Association).
 • OWASP (Open Web Application Security Project)

Posiada doświadczenie:
 • na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • w obszarze ochrony danych osobowych,
 • w pracy w firmie integrator IT, telekomunikacyjnej i konsultingowej
Uczestniczył w projektach z obszaru Kontroli wewnętrznej, Zarządzania Ryzykiem IT i wdrożeniami zarządzania ryzykiem i audytem firmy, wymagań prawa oraz IT Governance.


Luiza Działowska - Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, Trener

Posiada doświadczenie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach pracy w Global Information Security Sp. z. o. o. wspiera klientów instytucjonalnych i biznesowych w zakresie systemu ochrony danych osobowych, prawnych i umownych wymogów bezpieczeństwa informacji i tajemnicy telekomunikacyjnej

Jest doświadczonym trenerem w zakresie zapewnienia zgodności firmy z wymogami ochrony danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, oraz osób pełniących funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów ochrony danych osobowych i tworzenia dokumentacji wymaganej prawem, jak w zakresie sposobów realizacji marketingu w sposób zgodny z prawem oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych do przetwarzania danych osobowych.