Ewidencja Osób Upoważnionych
Bezpieczeństwo Informacji

Zarządzanie Ryzykiem

Ochrona Danych Osobowych

Optymalizacja Procesów Biznesowych
jakosc

Holistyczne zarządzanie dla Twojego biznesu

 

Ewidencja Osób Upoważnionych


System HPMS-Ewidencja (Ewidencja Osób Upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych) jest narzędziem dla Administratora Danych i ABI (Administratora Bezpieczeństwa Informacji) umożliwiającym prowadzenie scentralizowanej ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz wydawania upoważnienia tym osobom.

System może być zintegrowany z Państwa systemami, tak aby pobierał dane z tych systemów.

Linki