Nasi specjaliści
Bezpieczeństwo Informacji

Zarządzanie Ryzykiem

Ochrona Danych Osobowych

Optymalizacja Procesów Biznesowych
jakosc

Holistyczne zarządzanie dla Twojego biznesu

 

Nasi Specjaliści


Jesteśmy młodą, dynamicznie rozwijającą się, ale już niezwykle doświadczoną firmą zajmującą się szeroko rozumianym bezpieczeństwem informacji. Zatrudniamy wyłącznie pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych. W naszym gronie są osoby stowarzyszone w Krajowej Izbie Gospodarczej Biznesu, w Stowarzyszeniu ds. Audytu i Kontroli Systemów informatycznych, Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych. Charakteryzuje nas świetne wykształcenie. Ukończyliśmy z wyróżnieniem nie tylko studia magisterskie na najlepszych polskich uczelniach: UW, PW, UJ oraz UKSW, ale również posiadamy doświadczenie i bezcenne umiejętności praktyczne.

Nasi pracownicy zdobyli szereg doświadczeń zawodowych dzięki codziennej, kilkuletniej pracy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji - ochrony danych osobowych, zarządzania ryzykiem, a także pracy w środowisku akademickim. Nasze kwalifikacje potwierdzają liczne certyfikaty, szereg ukończonych szkoleń, seminariów, a nawet prestiżowych konferencji naukowych.

Nasi pracownicy posiadają certyfikaty:

 • CISM (Certified Information Security Manager) – Certyfikowany Menedżer Bezpieczeństwa Informacji wydany przez ISACA,
 • CISA (Certified Information Systems Auditor) – Certyfikowany Audytor Systemów Informacyjnych wydany przez ISACA,
 • CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) – Certyfikowany Menadżer IT w skali korporacji)
 • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) – Certyfikowany w Ryzyku i Kontroli Systemów Informatycznych.
 • Certyfikat ABI, wydany przez KerberosTworzymy profesjonalny, doskonale skoordynowany zespół specjalistów w wybranych dziedzinach biznesu, technologii, zarządzania i prawa. Ich kompetencje są utrzymywane na wysokim poziomie poprzez:

 • Rozwiązywanie problemów klientów,
 • Uczestnictwo w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
 • Utrzymywanie zgodności z wymogami Zasad Ustawicznego Kształcenia (CISA and CISM Continuing Professional Education Policy),
 • Członkostwo w:
  • ISACA - Information Systems Audit and Control Association (www.isaca.org),
  • Stowarzyszenie ABI – Prezes GIS w latach 2007 – 2010 była wiceprezesem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.


NASZ ZESPÓŁ:


Barbara Pióro – Prezes Zarządu Global Information Security Sp. z o.o., Ekspert ds. Przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. W latach 1999-2006 r. pracowała w Polkomtel SA (Plus GSM) zajmując się zagadnieniami prawymi i technicznymi przetwarzania danych osobowych oraz informacji chronionych. Ukończyła studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe „Prawo Internetu” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W roku 2001 i 2004 brała udział w spotkaniach i w posiedzeniach komisji sejmowej dotyczących nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. W 2008 roku brała udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Ponadto uczestniczyła w pracach Koalicji na Rzecz Rzetelności Obrotu Gospodarczego działającej przy Związku Polskiego Przemysłu Handlu i Finansów w zakresie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego i ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczej.

W latach 2007-2010 pełniła funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Twórca narzędzia informatycznego dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i administratorów danych – systemu HPMS (Holistic Privacy Management System), który wspiera zarządzanie wiedzą przetwarzania danych osobowych. System HPMS umożliwiające zarządzanie, nadzór i monitoring informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. HPMS został stworzony, aby umożliwić łatwe i szybkie tworzenie oraz utrzymywanie aktualizacji dokumentacji wymaganej prawem z zakresu ochrony danych osobowych.


Marek Pióro – Z-ca Prezes ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem, Audytor

Posiada uznane na całym świecie certyfikaty kompetencji zawodowych wydane przez ISACA:

 • CISA (Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych)
 • CISM (Certyfikowany Menadżer Bezpieczeństwa Informacji),
 • CGEIT (Certyfikowany Menadżer IT korporacji)
 • CRISC (Certyfikowany w Ryzyku i Kontroli Systemów Informatycznych)

Uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Normalizacji w podkomisji Komisji technicznej nr 182 ds. ISMS (przygotowującej normę PN-ISO/IEC 27001:2007 „System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji”.

Jest członkiem:

 • ISACA (Information Systems Audit and Control Association).
 • OWASP (Open Web Application Security Project)

Posiada doświadczenie:
 • na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • w obszarze ochrony danych osobowych,
 • w pracy w firmie integrator IT, telekomunikacyjnej i konsultingowej
Uczestniczył w projektach z obszaru Kontroli wewnętrznej, Zarządzania Ryzykiem IT i wdrożeniami zarządzania ryzykiem i audytem firmy, wymagań prawa oraz IT Governance.


Luiza Działowska - Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych, Trener

Posiada doświadczenie w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W ramach pracy w Global Information Security Sp. z. o. o. wspiera klientów instytucjonalnych i biznesowych w zakresie systemu ochrony danych osobowych, prawnych i umownych wymogów bezpieczeństwa informacji i tajemnicy telekomunikacyjnej

Jest doświadczonym trenerem w zakresie zapewnienia zgodności firmy z wymogami ochrony danych osobowych, tajemnicy telekomunikacyjnej i tajemnicy przedsiębiorstwa. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników, jak i kadry kierowniczej, oraz osób pełniących funkcję Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.

Posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów ochrony danych osobowych i tworzenia dokumentacji wymaganej prawem, jak w zakresie sposobów realizacji marketingu w sposób zgodny z prawem oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych do przetwarzania danych osobowych.

Linki