INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCHGlobal Information Security sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Królowej Jadwigi 7 lok. 16, jest administratorem danych osobowych w rozumnieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135), zwaną dalej GIS.

Dane osobowe Prenumeratorów Newslettera będą przetwarzane przez GIS w celu wysyłania Newslettera, w tym informacji o produktach i usługach GIS oraz naszych partnerów, jak również w celu archiwizacji.

GIS zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, tzn. zapewnia Prenumeratorom Newslettera prawo dostępu do własnych danych osobowych i ich poprawianie.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Prenumerator Newslettera powinien kierować na adres: Global Information Security sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Kopernika 3, z dopiskiem "Dane Osobowe".