HPMS – Ewidencja procesów przetwarzania danych osobowych; systemów, lokalizacji

Ewidencja procesów przetwarzania danych osobowych, systemów, lokalizacji prowadzona jest na potrzeby:

  1. Zarządzania przetwarzaniem danych osobowych
  2. Prowadzenia dokumentacja przetwarzania danych osobowych – RCPD, RKCP
  3. Przeprowadzania analizy ryzyka i wykonywania oceny skutków dla ochrony danych.

Opis procesów przetwarzania danych osobowych zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  1. Kategorii osób, których dane są przetwarzane
  2. Lista przetwarzanych, w tym pozyskiwanych danych
  3. Roli Podmiotu w procesie
  4. Informacji o przekazywaniu lub udostępnianiu danych

Opis systemów zawiera w szczególności informacje dotyczące:

  1. danych osobowych przetwarzanych w systemie oraz
  2. stosowanych zabezpieczeń np. szyfrowanie bazy danych czy tworzenie kopii bezpieczeństwa
  3. używanych narzędzi programowych

Opis lokalizacji dotyczy opisu serwerowni oraz siedziby i oddziałów Podmiotu.