Doradztwo w Zakresie Zgodnego Z Prawem Przetwarzania Danych Osobowych – RODO

W dniu dzisiejszym ochrona danych osobowych oraz informacji jest jednym z kluczowych zagadnień, spotykanym w każdej dziedzinie naszego życia.

W ramach uporządkowania kwestii przetwarzania danych osobowych oferujemy wsparcie oraz doradztwo w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. W tym dostosowanie działania Podmiotu do zgodności z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie potwierdzone wielokrotnie w kontrolach UODO u naszych klientów oraz poprzez stosowne certyfikaty kompetencji zawodowych. Mamy za sobą skuteczne wsparcie naszych Klientów w 39 kontrolach UODO.

Oferujemy Państwu usługę kompleksowej obsługi Państwa Podmiotu w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych. Zakres świadczonej obsługi uzależniamy jedynie od Państwa zapotrzebowania.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje, między innymi:

 • Audyt RODO – Przygotowanie analizy stanu faktycznego przetwarzania i ochrony danych osobowych:
 • Przygotowanie koncepcji zarządzania danymi osobowymi w oparciu o zarządzanie procesami i ryzyko oraz jej wdrożenie
 • Wsparcie przy identyfikacji procesów biznesowych, systemów i obszarów przetwarzania
 • opracowanie klauzul informacyjnych
 • upoważnienia nadawane osobom przetwarzających dane osobowe
 • wytyczne dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe
 • opracowanie metodyki oceny ryzyka
 • zasady przeprowadzania testu równowagi
 • ocena wartości naruszenia

Przygotowywanie dokumentacji:

 • Rejestru Czynności Przetwarzania Danych (RCPD)
 • Rejestru Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP)
 • Przygotowanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych
 • Polityki przetwarzania i retencji danych osobowych wraz z procedurami zgłaszania naruszeń i realizacji praw osób,
 • Przygotowanie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz wsparcie przy wydawaniu zaleceń,
 • Przygotowanie zgłoszenia do PUODO wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych
 • Przygotowywanie informacji o zmianach w przepisach prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • Przygotowanie i wsparcie Podmiotów do kontroli Inspektorów UODO oraz współpraca z organem nadzorczym,
 • Przygotowywanie porad prawnych, analiz i opinii w przedmiocie przetwarzania, ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa informacji
 • Prowadzenie szkoleń w w/w obszarach,

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia świadczenia usług w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych – Holistic Privacy Management System (HPMS).