Doradztwo

W dniu dzisiejszym ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo informacji oraz zarządzanie jakością są kluczowymi zagadnieniami realizacji biznesu w każdej dziedzinie naszego życia.

Doradzamy w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych. W tym dostosowanie działania Podmiotu do zgodności z wymogami RODO. Jaką dokumentację należy opracować, aby można było wykazać, że Podmiot stosuje zasadę rozliczalności. Pomocne w tym zakresie jest wdrożenie systemu HPMS.

Wspieramy Inspektora Ochrony Danych (IOD) w pełnieniu jego funkcji lub osobę odpowiedzialną w Podmiocie za nadzór nad zgodnością przetwarzania i ochrony danych z RODO, w tym również w przypadku kontroli UODO.

Doradzamy w obszarze bezpieczeństwa informacji celem systemowego zapewnienia bezpieczeństwa informacji w procesach biznesowych. Wspieramy biznes w najlepszych praktykach kontroli zarządczej, jakości, bezpieczeństwa informacji, czy zarządzania ryzykiem w tym w implementacji standardów (ISO, COSO, ITIL, COBIT) oraz certyfikacji ISO.

Zakres wsparcia jest uzależniony jedynie od Państwa zapotrzebowania. W ramach wsparcia przeprowadzamy również analizy i sporządzamy opinie jak również opracowujemy koncepcje np. zarządzania danymi osobowymi.

Przygotowanie analizy stanu faktycznego przetwarzania i ochrony danych osobowych:

 • audyt zabezpieczeń fizycznych
 • audyt zgodności przetwarzania danych osobowych z Rozporządzeniem i Ustawami szczególnymi
 • audyt bezpieczeństwa i zabezpieczeń systemów informatycznych

Przygotowanie koncepcji zarządzania danymi osobowymi w oparciu o zarządzanie procesowe i ryzyko oraz jej wdrożenie

Przygotowywanie dokumentacji:

 • Rejestru Czynności Przetwarzania Danych (RCPD)
 • Rejestru Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania (RKCP)
 • Przygotowanie oceny skutków przetwarzania danych osobowych
 • Polityki przetwarzania i retencji danych osobowych,
 • Wsparcie przy identyfikacji procesów biznesowych, systemów i obszarów przetwarzania
 • Opracowanie klauzul informacyjnych
 • Upoważnienia nadawane osobom przetwarzających dane osobowe
 • Wytyczne dla systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe
 • Przygotowanie analizy ryzyka przetwarzania danych osobowych oraz wsparcie przy wydawaniu zaleceń,
 • Przygotowanie zgłoszenia do PUODO wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych
 • Przygotowywanie informacji o zmianach w przepisach prawa dotyczących przetwarzania danych osobowych,
 • Przygotowanie Podmiotów na kontrolę Inspektorów UODO oraz współpraca z organem nadzorczym,

Weryfikacja stopnia dostosowania Państwa Podmiotu do RODO

RODO nakłada na Podmioty wiele obowiązków. RODO zmienia podejście do przetwarzania i ochrony danych osobowych. Kładzie bardzo duży nacisk na przestrzeganie praw osób, których dane są przetwarzane. Czy podmiot jest w stanie wykazać spełnienie warunków i przestrzeganie zasad określonych przez RODO.

Zastanawiasz się, czy audyt ochrony danych osobowych jest potrzebny w Twoim Podmiocie? Audyt powinien być wykonany gdy:

 • Audyt – był / nie był – ostatnio wykonywany
 • Przetwarzasz szczególne kategorie danych osobowych lub duże ilości danych osobowych.
 • Przetwarzasz dane wrażliwe
 • Twoja działalność zawsze lub prawie zawsze wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
 • Przetwarzasz duże ilości danych,
 • Masz podwykonawców (zlecasz działania związane z przetwarzaniem danych osobowych)
 • Pracownicy mają nieograniczony dostęp do Internetu
 • Realizujesz większe akcje marketingowe, konkursy
 • Nie masz pewności, że właściwie przetwarzasz dane osobowe

Porady, Analizy, Opinie

Przygotowujemy na zlecenie Podmiotu analizy, opinie związane z wszystkimi obszarami, w których posiadamy kompetencje. Opinie i analizy uwzględniają zawsze specyfikę działalności biznesowej Podmiotu, standardy, normy i najlepsze praktyki z wszystkich obszarów objętych zakresem Naszych usług (w tym obszarów objętych uznanymi międzynarodowymi certyfikatami kompetencji zawodowych).

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie potwierdzone wielokrotnie w kontrolach GIODO a teraz z UODO u naszych klientów oraz poprzez stosowne certyfikaty kompetencji zawodowych. Mamy za sobą skuteczne wsparcie naszych Klientów w wielu (ponad 35) kontrolach UODO (dotychczas GIODO).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z naszej wsparcia prosimy o przesłanie stosownej informacji na adres: gis@globinfosec.pl.

Czytaj więcej o naszej ofercie, w tym o szkoleniach i systemie HPMS