Usługi z zakresu wsparcia biznesu
Bezpieczeństwo Informacji

Zarządzanie Ryzykiem

Ochrona Danych Osobowych

Optymalizacja Procesów Biznesowych
jakosc

Holistyczne zarządzanie dla Twojego biznesu

 

Usługi z zakresu wsparcia biznesu

 

  1. Poprawa efektywności wsparcia biznesu poprzez koordynację działań na styku biznesu i wspierających biznes usług technologii (IT i Techniki)
  2. Wdrożenie podstaw zarządzania opartego o COSO wymaganego przez SOX (Sarbanes-Oxley Act) oraz przez europejski odpowiednik SOX (dyrektywa Unii Europejskiej)

Linki